جلسه 16 : مدیریت رسانه

در این مقاله به آموزش آپلود و مدیریت تصاویر و ویدیوهای موجود در سایتمان میپردازیم زیرا در یک سایت تصاویر به اندازه سایر محتوا تاثیر گذارند شاید هم بیشتر و باعث میشود در مدتی که کاربر در سایت شماست احساس خستگی و کلافگی نکند .پس باید کار با آنها و مدیریتشان را بدانید. تاثیر رسانه …
ادامه ی نوشته جلسه 16 : مدیریت رسانه