جلسه 12: ساخت ومدیریت دسته بندی

از دسته ها برای مدیریت و کنترل نوشته های وبسایت استفاده میشود. که برای افزودن دسته ی جدید تنها کافیست به “افزودن نوشته” از زیر گزینه “نوشته ها” مراجعه کنید. در قسمت چپ صفحه “دسته ها” را میبینید و میتوانید درصورتی که دسته ی مورد نظرتان را در زیر “همه دسته ها” نمبینید گزینه “افزودن …
ادامه ی نوشته جلسه 12: ساخت ومدیریت دسته بندی