جلسه 15 : مدیریت برگه ها و برگه ی جدید

در این مقاله در مورد برگه ها و مدیریت آنها صحبت خواهیم کرد با ما تا انتها همراه باشید. در آموزش های قبل گفتیم که برگه ها صفحاتی ثابت هستند که میتوان توسط صفحه سازها طراحی شوند و در وبسایت قرار گیرند صفحاتی شبیه به تماس با ما , درباره ما ,گالری و …. در …
ادامه ی نوشته جلسه 15 : مدیریت برگه ها و برگه ی جدید